Chúng tôi sẽ giới thiệu sức hấp dẫn khi làm công việc điều dưỡng tại Kobe dành cho những người nước ngoài có hứng thú với Nhật Bản hoặc muốn sinh sống tại Nhật Bản.

Thành phố Kobe - vùng đất lý tưởng để làm việc dành cho người nước ngoài

Thành phố Kobe có mối quan hệ giao lưu với nước ngoài từ xa xưa đã xây dựng môi trường làm việc và sinh hoạt thuận tiện.

Hỗ trợ công việc và cuộc sống
thông qua các chế độ khác nhau

Có nhiều hệ thống khác nhau dành cho người nước ngoài, từ hệ thống cư trú đến hỗ trợ việc làm và sinh hoạt.
Để biết chi tiết, hãy truy cập trang "Hỗ trợ thành phố Kobe"!

 • Chúng tôi đã nghe nói
  về sức hấp dẫn của Kobe!

  Giới thiệu tiếng nói của những người làm việc tại thành phố Kobe với tư cách là nhân viên nước ngoài.
  Để biết chi tiết, hãy truy cập trang "Tiếng nói của nhân viên điều dưỡng"!

 • Phỏng vấn nhân viên nước ngoài

  Chúng tôi sẽ cho bạn biết về sức hấp dẫn của công việc điều dưỡng viên tại Thành phố Kobe, chẳng hạn như sức hấp dẫn của nghề và địa điểm chăm sóc điều dưỡng, dưới hình thức phỏng vấn.
  Để biết thêm chi tiết, truy cập vào trang "Phỏng vấn nhân viên người nước ngoài"!